Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás, Dokumentumok

Iskolatörténet

Iskolatörténet

 

Pedagógiai programunkat olvasva, Ön betekintést nyer egy olyan intézmény életébe, mely 1948-ban nyitotta meg kapuját a gyógypedagógiai oktatás számára.
A vármegyei tanfelügyelő úr - Dr. Sörös Jenő - az 1947. nov. 3-án kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint megbízást adott Aranyossy Ágoston állami tanítónak, hogy "Hódmezővásárhelyen gyógypedagógiai iskolát szervezzen. Ennek keretében gondoskodjék tantermekről, bútorzatról, tanszerekről és nevelőtestületről."

 


a Volt Nagy Sándor utcai iskola épülete

1948. aug. 30-án a Zsenaty Dezső központi szolgálatra berendelt gyógypedagógiai igazgató által tartott értekezleten született meg az a határozat, mely szerint Hódmezővásárhelyen a Nagy Sándor utcai államosított volt Református Leányiskola épületét, melyben három tanterem van, átengedi a Gyógypedagógiai Iskola részére. Az iskolát Dr. Kovács Ferenc és Küry Terézia alapította. Az iskola tevékenysége, jellege csak jóval később körvonalazódott ki pontosan.
1970-től országosan átszerveződtek a gyógypedagógia iskolák, így városunkban is. A tanulók képesség szerinti beiskolázásával már csak az enyhe fokban fogyatékos gyermekeket fogadta. Egyidejűleg a neve Nagy Sándor utcai Kisegítő Iskolára változott.
1986. szeptember 1-től ismételten megváltozott névvel, de ugyanazzal a tartalommal látta el tevékenységét - a Nagy Sándor utcai Általános Iskola néven. Feladatai közé tartozott szinte a kezdetektől a város iskoláiban, óvodáiban folytatott beszédhiba javítás is. A 80-as évek elején jött létre a Városi Központi Logopédia, amely 1997 augusztusáig tartozott az iskolához. Ahogyan az intézmény elnevezése változott: Kisegítő Iskola, Nagy Sándor utcai Kisegítő Iskola, Nagy Sándor utcai Általános Iskola, úgy változott szakmaisága, ismertsége, és elismertsége. Az 1992-ben létrehozott alapítvány felvállalta a terápiás lovaglás és úszás támogatását, mely tevékenységek ettől kezdve az intézmény profiljává váltak. Említést érdemel az 1995-ben bevezetett informatikaoktatás valamennyi évfolyamon, melynek helyi tantervét az intézmény pedagógusai alkották, országosan is úttörő módon.
Az ezredfordulóra a Nagy Sándor utcai épület szűknek bizonyult a megnövekedett tanuló létszám miatt. Új telephelyekre volt szükség. Így került a tanítás a Deák Ferenc utcára, majd a Vöröskereszt utcai kiürített iskolaépületbe. Aranyossy Ágoston gyógypedagógus igazgató nevét 2004-ben vette fel az intézmény. Ettől kezdve minden évben március hónapban egy hetes rendezvénysorozattal tisztelgünk névadónk előtt.
2007-ben Hódmezővásárhely MJV. átalakította a közoktatási rendszerét. 2007. július 1-jén döntött egy új, többcélú intézmény létrehozásáról. Az elnevezés: Hmvhely., MJV. Aranyossy Ágoston Általános Iskola, EGYMI és Nevelési Tanácsadó. Megtörtént az új székhelyre, a Szék u. 5. szám alá történő beköltözés.

 


Iskolánk jelenlegi épülete a Szék utcán a felújítás előtt

Az intézmény tevékenységi köre bővült 2008-ban, nem csak az ellátottak sokszínűségével, de a beiskolázási körzethatárok tágításával (Hmvhely. és kistérsége), és az óvodai ellátás biztosításával is.
2011-ben újabb intézményi átszervezés történt. az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába került, és egyházi intézmény lett.
2012. szeptember 1-jén újabb fenntartó váltás történt. Az ellátottak változatlan összetételben: 2 óvodai csoport, 1-8. évfolyamig iskolai osztályok, a CSOMIK fenntartásába került, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola tagintézményeként.2015. szeptembere ismét egy fontos mérföldkő, mely reményeink szerint végleges változást
hozott az intézmény életében. Az új fenntartó Hódmezővásárhely - Ó-templomi Református Egyházközség. Ez az ismételt változás azonban új lehetőségeket jelentett a munkafeltételek javításában, kulturált, biztonságos és élhető környezet kialakításában és a szakmai megújulásban. A növendékeink köre 2016-tól valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek. Az elmúlt évek bővelkedtek változásokban, egymást követték a fenntartóváltások. Az eltelt 70 év harcait, változásait, örömeit megélő gyógypedagógusok és az őket irányító igazgatók szakmaszeretete, becsületes munkája alapozta meg napjaink történetét. Jelen alkalmazotti közösségünk az óvodai nevelésben és az általános iskolai nevelés-oktatásban közvetíti a partnereink felé a keresztyéni nevelésfilozófiánkat, hitünket a munkában, a gyermekekben, és elkötelezettségünket a szakma iránt.

 


Iskolánk jelenlegi épülete a Szék utcán a felújítás után

 

 

 

 

 

Belépés a Digitális Tanmenetbe

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés