Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás, Dokumentumok

Névadónk

Névadónk

 
 
Aranyossy Ágoston 1897-1973

Aranyossy Ágoston 1897. március 11-én született Guga nevu kisközségben. 5 testvérével nehéz anyagi körülmények között nott fel. 1916-ban tanítói oklevelet szerzett. Ezzel beíratkozott a tanárképzobe, de anyagi okok miatt tanulmányait nem tudta folytatni, állásért kellett folyamodnia. 1917-ben tanítói kinevezést kapott a sinfalvi állami iskolához.Ezen állásában nem taníthatott, mert katonai szolgálatot teljesített.

1919-ben áthelyezést nyert Káposztásmegyerre, 1920-ban Bakonszegre, 1922-ben Zsákára, 1923-ban Mezopeterdre, 1925-ben Debrecen-Óhattelekházára, 1927-ben Nagyecsedre. Itt megismerkedett a cserkészettel, melybol 1930-ban tiszti vizsgát tett. 1935-ben a gergelyugornyai állami iskola igazgatója lett.1941-ben Érmihályfalvára helyezték. 1944-ben behívták katonai szolgálatra, orosz hadifogságba esett, ahonnan 1947. július 23-án került haza.

Hódmezovásárhelyre felesége Szabó Rózsa révén került, aki szintén tanító volt. 1947. szeptember 12-én a megye tanfelügyelojétol megbízást kapott a Gyógypedagógiai Iskola megszervezésére. Felkereste a vásárhelyi általános iskolákat és a gyermekek közül kiválasztotta a sérült tanulókat.

Egy hónapon belül október 10-én Aranyossy Ágostonné és Dr. Bordás Jánosné tanítónok vezetésével megindított két osztályt a Damjanich utcai iskolában, két osztályt Bányai Margit és Dr. Nagy Istvánné vezetésére bízott a Nyár utcai Általános Iskolában. A Szerencse utcai ref. templomhoz tartozó iskolában Tárkány Szucs Józsefné vezetésével nyitott meg egy osztályt, majd a Szent Antal utcai róm. kat. iskolában egy osztályt, melyet maga vezetett. Az említett helyeken kívül még több helyszínen is folyt az oktatás.

Még 1948 februárjában az Oktatási Minisztérium Gyógypedagógiai Osztálya Aranyossy Ágoston igazgatónak adta át a Simonyi u. 6. szám alatti épületet, ahol 68 tüdobeteg gyermek ellátásának megszervezése volt a feladat.

Az általános és felekezeti iskolákban elhelyezett osztályok egységes vezetése igen nehéz volt, különösen, hogy maga az igazgató is rendszeresen tanított. Így egy központi iskola létrehozása vált szükségessé.

Az iskola eredményes megszervezése után 1948. május 10-én a Magyar Vallási és Közoktatási Miniszter 103052/1947/IV/5u.o.számú határozatában megbízta az iskola igazgatásával. 1948. augusztusában a hódmezovásárhelyi állami általános iskola igazgatói értekezlete úgy határozott, hogy a Nagy Sándor u. 9. szám alatti államosított református általános iskola épületét átengedi a gyógypedagógiai iskola részére. A hódmezovásárhelyi Gyógypedagógiai Iskola 1948. szeptember 1-én 6 osztállyal kezdte meg a muködését.

A szervezés azonban ezzel nem ért véget. Az igazgató a környékbeli iskolák igazgatóságaival és a tanyasi iskolákkal is felvette a kapcsolatot az értelmi fogyatékos tanulók és a tüdobeteg gyermekek kiszurésére. Az elgondolást igazolta az a tény, hogy a megye területén addig igen sok gyermek iskolázatlan maradt, mert az általános iskolában a betegségük miatt nem tudták a követelményeket teljesíteni. Erre a célra sikerült megszereznie a Kutasi út 34. szám alatti épületet. A létrehozott intézmények összevont vezetésével a szervezot Aranyossy Ágostont bízták meg, aki 1950. augusztus 24-én megszerezte a szükséges gyógypedagógusi végzettséget is. Az igazgatói megbízást 1957-ig látta el, ekkor politikai okokból fegyelmi úton eltávolították tisztségébol. Ennek oka az volt, hogy 1956-ban Aranyossy Ágoston a forradalom mellé ált.

 

 

A november 3-án katonaviselt tanárokból alakult Ötös Bizottság tagja lett, aktívan részt vett az ellenállás megszervezésében. A hatalom ezt nem bocsátott meg Aranyossy Ágoston igazgatónak.

A forradalmat követo megtorlás során 1957-ben azonnali hatállyal elbocsátották állásából. 1991. december 12-én a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium rehabilitálta. 1973. március 10-én bekövetkezett haláláig szívén viselte a hódmezovásárhelyi gyógypedagógia és a fogyatékos gyermekek sorsát.

 
 

 

 

 

Belépés a Digitális Tanmenetbe

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés