Jelenlegi hely

Címlap

Bemutatkozás, Dokumentumok

Bemutatkozás

 

 Az intézmény küldetése

„A másokért leélt élet a legértékesebb”
                                                           Einstein

A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók harmónikus, sokldalú nevelése, oktatása, képességfejlesztése, melynek eredménye a társadalomba való beilleszkedés, tevékeny helytállás.
 

Az óvoda neveltjei:

 

Sajátos nevelési igényû (mozgásszevi, érzékszervi, (látás, hallás), értelmi (enyhe, középsúlyos), vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd) óvodás korú gyermekek.
Az óvoda célkitûzései: a sajátos nevelési igényû óvodás korú (3-7 év)
gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlõdésének a gyermeki
személyiség kibontakoztatásának elõsegítse, az életkori, és egyéni
sajátosságoknak és az eltérõ fejlõdési ütemnek figyelembe vételéve
l.

 

Az iskola tanulói:

 

Sajátos nevelési igényû tanulók (mozgásszevi, érzékszervi, (látás, hallás), értelmi (enyhe, középsúlyos), vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd) 1-8. évfolyamos gyermekek.
Az iskola célkitûzései: a sajátos nevelési igényû tanulók
képességfejlesztése a habilitáció a rehabilitáció, valamint azon
törekvés, mellyel felkészítjük õket a társadalomba való beilleszkedésre,
helytállásra.
 
 
Céljaink között kiemelt helyen szerepel még:
 • A terápiás eszközök, eljárások alkalmazása, a tartós tanulásiakadályozottságot magatartási zavart mutató tanulók fejlesztésében.
 • A differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során.
 • A hiányosan mûködõ képességek korrekciója valamennyi osztályfokon.
 • Az általános emberi értékek, normák elsajátíttatása.
 • A személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns magatartással..
 
 
Az óvodába, általános iskolába iratkozás feltétele:
 
Valamennyi beiratkozó tanulónak rendelkeznie a sajátos nevelési
igényének megfelelõ Pedagógiai Szakszolgálat (országos, megyei) Szakértõi  Bizottság ( mozgásszevi, érzékszervi, (látás, hallás), értelmi (enyhe, középsúlyos), vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd), érvényes javaslatával, intézményünk kijelölésével.
 
 
Óvodai neveltjeinknek biztosítunk:

♦      Habilitációs, rehabilitációs célú terápiákat:

 • Autista specifikus kommunikáció fejlesztés
 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Logopédiai fejlesztés
 • Nyelvi és beszédfejlesztés
 • Terápiás lovaglás
 • Mozgásfejlesztés
 • Ayres terápia
 • Kutyás terápia
 • „Babzsák” módszer
 
Általános iskolai tanulóinknak biztosítunk:
 
Tanórán kívüli tevékenységeket:
· Pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs órák
keretében

♦      Pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében

 • Logopédiai fejlesztés
 • Terápiás lovaglás
 • Terápiás úszás
 • Autista specifikus kommunikáció fejlesztés
 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Alapozó terápia
 • Ayres terápia
 • Sindelar terápia
 • „Babzsák" módszer
 • Mozgásfejlesztés

 

· Egyéni fejlesztés

 • Tehetséggondozás
 • Felzárkóztatás
·

♦      Kiegészítő ismeretek

 • Egészségnevelés
 • Környezeti nevelés
 • Idegen nyelvi ismeretek (angol)
 • Kézműves tevékenység, környezetkultúra
 • Színjátszás, dramatikus kör
 
 

További lehetőségek növendékeink részére:

♦      Katolikus hitoktatás

♦      Iskolai diáksportkörben való részvétel

 • mindennapos testnevelés
 • atlétika
 • asztalitenisz
 • kispályás labdarúgás
 • úszás
 • lovaglás

♦     Versenyzési lehetőségek

♦      Egészségügyi ellátás

♦      Gyermek-és Ifjúság védelmi ellátás

♦      Diák érdekképviselet

♦      Sokszínű szabadidős programok

♦      Kulturális programok

♦      Tanulmányi kirándulások

♦      1-8. évfolyamon informatikai oktatás

·Versenyzési lehetõségek
· Egészségügyi ellátás
· Gyermek- és Ifjúságvédelmi ellátás
· Diák érdekképviselet
· Sokszínû szabadidõs programok
· Kulturális programok
· Tanulmányi kirándulások
· 1-8. évfolyamon informatikai oktatás
 
Hitvallás:

A nevelési-oktatási intézmény akkor teljesíti küldetését, ha olyan légkörben oktat és nevel, ahol a gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát.
A kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, s ezeket a kapcsolatokat a szeretet ereje tartja össze.

 

 

 

Belépés a Digitális Oktatásba

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés